English unicef.hr Česta pitanja Kontakt Voditeljski kutak Prijavi se

Završen veliki četverogodišnji program

Od listopada 2017. godine do svibnja 2021. godine Centar „Rastimo zajedno“ provodio je „Program za sustavnu podršku roditeljstvu roditeljima predškolske djece, osobito onima u zahtjevnijim okolnostima roditeljstva“ (PROSPOR) kao partner UNICEF-u u inicijativi „Za snažniju obitelj“. Aktivnosti PROSPOR-a bile su usmjerene na razvijanje novih programa podrške roditeljstvu te zagovaranje provedbe ranije razvijenih.

Razvijanje različitih programa podrške roditeljstvu odvijalo se u partnerstvu s voditeljima programa i roditeljima koji su sudjelovali u pokusnim provedbama.  

Nakon dvije pokusne provedbe u koje se uključilo189 roditelja i 169 djece u obiteljskim centrima diljem Hrvatske oblikovan je konačni program podrške roditeljima u zahtjevnijim okolnostima roditeljstva i njihovoj djeci rane i predškolske dobi pod nazivom „Rastimo zajedno i mi“. Tiskano je 120 priručnika za voditelje programa „Rastimo zajedno i mi“, 600 knjiga za druge stručnjake koji rade s roditeljima i djecom („Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima i djeci u zahtjevnijim okolnostima“) te 1.200 mapa s pisanim prilozima za roditelje. Prikupljeni su i objavljeni podaci o djelotvornosti programa u osnaživanju roditelja i djece: https://www.rastimozajedno.hr/file/268/  

Razvijeni su i programi podrške roditeljstvu očeva: „Klub očeva Rastimo zajedno“, kojim se potiče aktivna uključenost očeva u odgoj od rane dobi djeteta, dorađen je i nadopunjen s tri nove radionice te je tiskano 300 priručnika za voditelje i 4.500 mapa s pisanim prilozima za očeve. Za očeve koji žive razdvojeno roditeljstvo osmišljen je program „Rastimo zajedno i dalje“, koji je testno proveden s 20 očeva u četiri obiteljska centra. Očevi koji su sudjelovali u su-stvaranju programa „Rastimo zajedno i dalje“ izvješćuju da su kroz radionice ostvarili pozitivne promjene (npr. poboljšali komunikaciju s djetetom, dobili veći osjećaj samopouzdanja u očinskoj ulozi). Slijedi daljnji rad na razvoju ovoga programa.  

Brinulo se i o ranije razvijenim programima podrške roditeljstvu. Na 9 okruglih stolova u različitim gradovima sa 181 sudionikom (npr. ravnatelji lokalnih dječjih vrtića, predstavnici gradova) razgovaralo se o podršci provedbi programa „Rastimo zajedno“ (rastimo-zajedno/o-radionicama)  i „Rastimo zajedno Plus“ (rastimo-zajedno-plus/o-radionicama/). Ostvarena je i suradnja sa Savezom društava „Naša djeca Hrvatske“ u okviru koje je educirano 11 stručnih timova iz 9 lokalnih društava „Naša djeca“ za provedbu programa radionica s roditeljima najmlađe djece „Rastimo zajedno“. Suradnja je rezultirala i određivanjem podrške roditeljima u odgoju djece, uključujući i djecu rane i predškolske dobi, kao jednog od važnih kriterija za dobivanje i održavanje statusa „Grad/općina prijatelj djece“.  

Zahvaljujemo svim roditeljima, djeci, voditeljima, suradnicima te partnerima u UNICEF-u koji su doprinijeli ovim impresivnim aktivnostima na dobrobit djece i roditelja!  

Naš daljnji rast možete pratiti putem web i Facebook stranice: https://www.facebook.com/CentarRZ

Povratak na vrh