English unicef.hr Česta pitanja Kontakt Voditeljski kutak Prijavi se

Naši projekti

Rastimo zajedno i mi Plus – program podrške obiteljima s predškolskom djecom u Međimurju

Projekt se provodi od 1.10.2020. – 28.7.2020.

Voditeljica projekta: Eleonora Glavina
Koordinatorica projekta: Mia Milić

U okviru inicijative „Child Guarantee“ – Jamstvo za svako dijete, Centar Rastimo zajedno kao provedbeni partner UNICEF-a Hrvatska uz financiranje Europske komisije provodi dvogodišnji projekt za jačanje programa podrške obiteljima s djecom predškolske dobi u Međimurju. Cilj projekta je razvoj, provedba i širenje dostupnosti programa podrške roditeljstvu za roditelje i programa podrške i jačanja otpornosti za njihovu djecu u međimurskoj županiji.

Unutar glavnog cilja radit ćemo na sljedećim ishodima: (1) razvoj novog programa stručne podrške roditeljima u zahtjevnijim okolnostima i njihovoj predškolskoj djeci koji žive u romskim naseljima u Međimurju i (2) osiguranje daljnje dostupnosti, održivosti i kvalitete postojećih programa podrške roditeljstvu Rastimo zajedno i Rastimo zajedno Plus. Projektne aktivnosti usmjerene su prema roditeljima, djeci i stručnjacima u sustavima socijalne skrbi i predškolskog odgoja i obrazovanja, ali i prema ostalim dionicima društvene brige o djeci i roditeljima.

Rastimo zajedno u novoj obitelji – program podrške za posvojiteljske obitelji s djecom predškolske i rane školske dobi

Projekt se provodi od 1.6.2020. – 31.5.2023.

Voditeljica projekta: Nina Pećnik
Koordinatorica projekta: Mia Milić

Centar Rastimo zajedno je, u partnerstvu s udrugom "Na drugi način", Dječjim domom Zagreb i Obiteljskim centrom Vukovar započeo projekt "I jednaki i različiti - unapređivanje podrške za posvojiteljske obitelji s djecom predškolske i rane školske dobi" koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru inicijative "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge" za razdoblje od 2020. do 2023. godine.

Glavni cilj projekta je razviti inovativnu i dostupnu uslugu stručne podrške roditeljstvu za posvojiteljske obitelji s djecom predškolske i rane školske dobi u periodu nakon zasnivanja posvojenja. Program radionica „Rastimo zajedno u novoj obitelji“ će se s roditeljima i djecom provesti 'licem u lice' u Vukovaru, Bjelovaru i Zagrebu te zatim biti dostupan i putem interneta obiteljima nastalim posvojenjem širom Hrvatske.

Osim na posvojiteljske obitelji,  projekt je usmjeren i na stručnjake sustava predškolskog odgoja i obrazovanja te socijalne skrbi. Obuhvaća senzibilizaciju odgojitelja u vrtićima  za potrebe posvojenog djeteta i njegovih roditelja te  edukaciju stručnjaka iz obiteljskih centara u području osnaživanja odnosa privrženosti između roditelja i djeteta te rada s obiteljima u različitim nepovoljnijim okolnostima. 

POJAČANI RASTIMO ZAJEDNO I MI! – program podrške obiteljima s predškolskom djecom u zahtjevnijim okolnostima

Projekt se provodi od 1.10.2019. - 30.9.2020.

Voditeljica projekta: Ninoslava Pećnik       
Koordinatorica projekta: Kristina Bušljeta 

U okviru globalne inicijative „The Human Safety Net“ – Mreže međuljudske pomoći, Centar Rastimo zajedno kao nacionalni partner Generali osiguranja Hrvatska provodi jednogodišnji projekt „Pojačani Rastimo zajedno i mi!“. Cilj projekta je osnažiti i podržati roditelje u zahtjevnijim okolnostima u njihovoj roditeljskoj i drugim ulogama, a njihovoj djeci rane i predškolske dobi omogućiti odrastanje u poticajnom okruženju i ostvarivanje njihovih razvojnih potencijala.

Program „Rastimo zajedno i mi!“, razvijen je u okviru trogodišnjeg „Programa za sustavnu podršku roditeljstvu roditeljima predškolske djece, osobito onima u zahtjevnijim okolnostima roditeljstva“ (2017. – 2020.), kojeg Centar Rastimo zajedno provodi kao partner UNICEF-u u zajedničkoj inicijativi s MDOMSP pod nazivom „Za snažniju obitelj“. Daljnji razvoj programa „Rastimo zajedno i mi!“ – njegova nadogradnja s Klubom roditelja i djece, povećanje kvalitete, dostupnosti i dugoročne održivosti pozitivnih učinaka odvija se u okviru jednogodišnjeg projekta s Generali osiguranjem Hrvatska, s intencijom dugoročnije suradnje.

Više o programu možete naći na https://www.rastimozajedno.hr/rastimo-zajedno-i-mi/

Više o „The Human Safety Net“ možete naći na https://www.thehumansafetynet.org/ 

Rastimo zajedno u Istri – Širenje podrške roditeljstvu za najmlađe u 2017., 2018. i 2019. godini

Projekt se provodi od 1.4.2017. godine i nastavlja se
Voditeljica projekta: Ninoslava Pećnik
Koordinatorica projekta: Sandra Orbanić

​Centar za podršku roditeljstvu "Rastimo zajedno"- Podružnica za Istarsku županiju, proveo je tijekom 2017. godine, uz financijsku podršku Istarske županije projekt „Rastimo zajedno u Istri – Širenje podrške roditeljstvu za najmlađe“.

Ciljevi projekta bili su:

  1. doprinijeti razvoju stručnih kapaciteta u zajednici za pružanje podrške obiteljima kroz programe univerzalne i ciljane podrške roditeljstvu;
  2. unaprijediti dostupnost, kvalitetu i održivost ovih programa podrške roditeljstvu na području Istarske županije.

Ciljevi projekta usklađeni su s ciljevima u Planu za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ 2017-2020 kao i strateškim ciljevima te mjerama Nacionalne strategije za prava djece 2014-2020.

U okviru projekta održana je edukacija za 25 novih voditelja programa Rastimo zajedno, provedena je supervizija s 8 prethodno educiranih voditelja programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno Plus te 14 novih ciklusa od 11 radionica s roditeljima predškolske djece u okviru edukacije novih voditelja.

 U Pazinu je 22. siječnja 2018. održan Okrugli stol na kojem su predstavljeni širi kontekst projekta, ishodišta i ciljevi, aktivnosti podrške roditeljima i voditeljima radionica te rezultati kvantitativne i kvalitativne evaluacije učinaka provedenog programa. Novoeducirani voditelji proveli su tijekom 2017. radionice s ukupno 130 roditelja okupljenih u 14 grupa. Evaluacija je pokazala da su roditelji povećali osobnu razinu roditeljskih kompetencija, da je došlo do pozitivnih promjena vezano uz njihova uvjerenja u odnosu prema djeci. U raspravi je također izraženo zadovoljstvo voditelja razinom stručne podrške koju su imali prilikom provedbe programa.

Na okruglom stolu zaključeno je da će se projektne aktivnosti nastaviti i u 2018. godini, te da će se osnivačima predškolskih ustanova u IŽ preporučiti da osiguraju uvjete za daljnju provedbu stručnog rada s roditeljima, s težnjom da program podrške roditeljstvu postane standardna ponuda u što većem broju predškolskih ustanova u IŽ. 

U 2018. aktivnosti u Istri bile su posvećene edukaciji novih voditelja za provođenje programa "Rastimo zajedno Plus" namijenjenog roditeljima predškolske djece s teškoćama u razvoju. Radionice su provedene u nekoliko istarskih gradova. Također je educirana grupa voditelja za provedbu radionica "Klub očeva Rastimo zajedno". Provedeno je i 8 susreta supervizijske konzultacije s grupom odgojitelja

U 2019. više pažnje se posvetilo odgojiteljima te su s tri grupe provedne radionice "Rastimo zajedno za odgojitleje". Za novu grupu odgojitelja provedeno je 8 novih susreta supervizijske konzultacije.

PROSPOR - Program za sustavnu podršku roditeljstvu roditeljima predškolske djece, osobito onima u zahtjevnijim okolnostima roditeljstva

Projekt se provodi od 1.10.2017. - 30.9.2020.
Voditeljica projekta: Ninoslava Pećnik
Koordinatorica projekta Ružica Branković Klun (zamjena za rodiljni dopust: Kristina Bušljeta)

U okviru programa za jačanje i širenje socijalnih usluga za obitelji s djecom, korisnike sustava socijalne skrbi, pod nazivom „Za snažniju obitelj“ kojeg provode Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i UNICEF, u suradnji s Hrvatskom udrugom socijalnih radnika, započeo je 1.10.2017. s radom trogodišnji Program za sustavnu podršku roditeljstvu (PROSPOR) roditeljima predškolske djece, osobito onima u zahtjevnijim okolnostima roditeljstva. U ovom je programu provedbeni partner UNICEF-u Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“. Dva su glavna ishoda na kojima ćemo raditi: (1) razvoj novog programa stručne podrške roditeljima u osobito zahtjevnim okolnostima roditeljstva i njihovoj djeci rane i predškolske dobi, i (2) osiguranje daljnje dostupnosti, održivosti i kvalitete postojećih programa podrške roditeljstvu Rastimo zajedno i Rastimo zajedno Plus. Projektne aktivnosti usmjerene su prema roditeljima, djeci i stručnjacima u sustavima socijalne skrbi i predškolskog odgoja i obrazovanja, ali i prema ostalim dionicima društvene brige o djeci i roditeljima.

Više možete naći na http://www.unicef.hr/vijest/zajedno-za-snazniju-obitelj/

Klub očeva Rastimo zajedno

Projekt se provodio: 2016.
Voditeljica projekta: Ninoslava Pećnik

U studenom 2016. uspješno je završen jednogodišnji projekt „Klub očeva Rastimo zajedno“ kojeg je Centar Rastimo zajedno provodio u partnerstvu s DV Velika Gorica i Gradom Velika Gorica, uz financijsku podršku MSPM. U okviru projekta osmišljene su i evaluirane 4 radionice namijenjene očevima djece u dobi od 1 do 5 godina (Očinska uloga u ranom djetinjstvu, O očevima i osjećajima, O očevima i majkama, Tata od zanata).

U 25 grupa koje su provele program Kluba očeva sudjelovao je 221 tata čime je premašen inicijalno planirani broja korisnika projekta. Klubovi očeva radili su u 17 gradova diljem Hrvatske (Umag, Rovinj, Pula, Opatija, Rijeka, Crikvenica, Rab, Split, Primošten, Zagreb, Velika Gorica, Ivanić grad, Dugo Selo, Bjelovar, Čakovec, Vukovar, Vinkovci), u 22 dječja vrtića i 3 obiteljska centra. U provedbu i unapređivanje programa bilo je uključeno 57 voditeljica i voditelja Kluba očeva. Tate su izrazili veliko zadovoljstvo sudjelovanjem, a mnoge je Klub očeva potakao na sudjelovanje u programu Rastimo zajedno!

Održiva podrška roditeljstvu

Projekt se provodio: 2015/2016
Voditeljica projekta: Branka Starc

Uz podršku Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Centar je u 2015./2016. pedagoškoj godini proveo projekt „Održiva podrška roditeljstvu“. Provedeno je usavršavanje regionalnih koordinatorica za djelotvorniju podršku voditeljima u regionalnim grupama. U organizaciji AZOO održani su regionalni susreti voditelja u Vukovaru i u Rijeci gdje su voditelji izrazili veliko zadovoljstvo i potrebu za daljnjim susretima. U okviru projekta izrađene su dvije radionice za odgojitelje namijenjene senzibilizaciji odgojitelja za potrebe roditelja djece s teškoćama te nove aktivnosti za Klub roditelja Rastimo zajedno Plus. Također je otisnuto još 500 priručnika za voditelje Rastimo zajedno te 1500 mapa i priloga za roditelje.

Na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima prezentiran je program Rastimo zajedno Plus i njegova evaluacija (Čakovec, Rogaška Slatina).

Održana je 6. godišnja konferencija voditelja i voditeljica programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno Plus u Daruvaru u suradnji s projektom SUPPORT. Projektom su osigurana sredstva i za dva edukacijska seminara u Dubrovniku i Osijeku te je educirano još 80 novih voditelja na područjima gdje do sada program nije bio zastupljen u velikoj mjeri.

SUPPORT - Sustavna Podrška za Podršku RodiTeljstvu

2015

U projektu SUPPORT, Centar Rastimo zajedno bio je zajedno s udurgom Korak dalje iz Daruvara partner Udruzi Portić iz Rijeke.

Zeleno svijetlo za očeve

2014.

Rijeka podrške

2014

Povratak na vrh