unicef.hr FAQ Contact Hrvatski

Popis obiteljskih centara, centara za socijalnu skrb i dječjih vrtića koji imaju educirane timove za provedbu radionica Rastimo zajedno i mi

Nazovite obiteljski centar ili centar za socijalnu skrb u vašem gradu i provjerite kada je planiran slijedeći ciklus radionica.

Grad Ustanova Adresa Kontakt Sljedeći ciklus
Zadar OC CZSS Zadar - OC Velebitska 6 023 235 630 21.03.2019.
Osijek CZSS CZSS Osijek 14.03.2019.
Samobor CZSS CZSS Samobor 12.03.2019.
Koprivnica CZSS CZSS Koprivnica 08.03.2019.
Dubrovnik CZSS CZSS Dubrovnik Miha Pracata 11 020/414 737 07.03.2019.
Slavonski Brod CZSS CZSS Slavonski Brod 07.03.2019.
Zagreb OC CZSS Zagreb - OC 07.03.2019.
Pazin CZSS CZSS Pazin 04.03.2019.
Senj OC CZSS Gospić - OC Senj Juriše Orlovića 2 053/ 882 122 26.02.2019.
Povratak na vrh